Turnéplan 2021


September

Lördag 18/9 kl 14.00: Mamma Måd Solo, Stehagsdagen

Oktober

Lördag 30/10 kl. 14: Höstallsång med Mamma Måd (solo), Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

Augusti-december


Workshops och konserter i Skapande skola-projekten "Kom kompis!" och "Lika olika!" på skolor i Skåne.

September-november


Höstworkshops och bokkonserten "Höstallsång med Mamma Måd" på skolor och förskolor i Skåne. Bokkonserten "Höstallsång med Mamma Måd" på skolor och förskolor i Skåne.

September-oktober


Barnkörsprojekt med Tygelsjö församling.